Gwybodaeth

Y defnydd o beiriant codiLifft lawr gwlad math peiriant nad oes angen i balu cafn, sy'n berthnasol i unrhyw siop atgyweirio, nid rhai lloriau yn addas ar gyfer gosod lifft dwy golofn a peiriant codi pedair colofn cyffredinol, a Mae peiriant a llawr hwn gysylltu â wyneb eang, gellir gosod hyn mewn unrhyw Gall yrru y llawr uchod, i ddatrys problemau cwsmeriaid safle.

 lifft peiriant na Mae'r ddwy golofn a chodi'r pedair colofn peiriant y fantais fwyaf yw nid meddiannu gofod, hawdd i'w defnyddio, y diffyg yw cydbwysedd ailgyflenwi yn gofynion llym iawn, a'r angen i fod â blychau rheoli, yn costio mwy drud.